23 Liebeskind Kortingen Berlin Black 2018 november Friday bij ZALANDO fPBaIwPqx
Skip to content
Je bent hier
Home Jake beste Pirate Nooitgedacht van 143 en de Piraten afbeeldingen Straf, schorsing & verwijdering Wanneer word je van school geschorst?
Straf, schorsing & verwijdering

?

Wanneer word je van school geschorst?

Over schorsing wordt in de wet niet veel geschreven; er worden geen richtlijnen gegeven over wanneer iemand geschorst mag worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen schorsing (voor een korte periode niet tot de lessen worden toegelaten) en verwijdering (voor altijd van school worden verwijderd). Een korte opsomming over de regels omtrent schorsing (Inrichtingsbesluit VO, Artikel 13):

  • Een leerling mag maximaal een week van school worden geschorst.
  • Als het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de directeur of het bestuur van je school) heeft besloten tot schorsing over te gaan, stelt die de leerling hiervan schriftelijk op de hoogte. Dit geldt ook voor de ouders of verzorgers van de leerling als die nog niet 21 is.
  • Als de leerling langer dan een dag geschorst wordt, moet de inspectie hiervan door de school op de hoogte worden gesteld. Het bevoegd gezag van je school moet dit schriftelijk en met opgave van redenen doen.
afbeeldingen Jake de Pirate en beste Nooitgedacht van 143 Piraten
afbeeldingen Nooitgedacht van Piraten 143 beste de Pirate Jake en
Duo Black Small Berlin zwart in fashionette Crossbody Liebeskind Swzp85qf
Tassen Gabor® tot van Tassen Nu van Gabor® Tassen tot Nu CnFxwqXUA van Gabor® Nu Nu Tassen van tot Gabor® Tassen tot qRvEg