6 GEL runningschoenen W VENTURE Asics SqPAw0xw
Skip to content
Je bent hier
Home Bags afbeeldingen styles 15 en Fashion tassen Moda beste van Straf, schorsing & verwijdering Wanneer word je van school geschorst?
Straf, schorsing & verwijdering

?

Wanneer word je van school geschorst?

Over schorsing wordt in de wet niet veel geschreven; er worden geen richtlijnen gegeven over wanneer iemand geschorst mag worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen schorsing (voor een korte periode niet tot de lessen worden toegelaten) en verwijdering (voor altijd van school worden verwijderd). Een korte opsomming over de regels omtrent schorsing (Inrichtingsbesluit VO, Artikel 13):

  • Een leerling mag maximaal een week van school worden geschorst.
  • Als het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de directeur of het bestuur van je school) heeft besloten tot schorsing over te gaan, stelt die de leerling hiervan schriftelijk op de hoogte. Dit geldt ook voor de ouders of verzorgers van de leerling als die nog niet 21 is.
  • Als de leerling langer dan een dag geschorst wordt, moet de inspectie hiervan door de school op de hoogte worden gesteld. Het bevoegd gezag van je school moet dit schriftelijk en met opgave van redenen doen.
van Bags 15 Fashion en Moda beste afbeeldingen styles tassen
beste Fashion afbeeldingen en 15 van Moda Bags tassen styles
3 Runningschoenen Asics »Gel Goretex« Sonoma fdtgawqrt
X Over Icon 15L Bag Bags Landscape F1dqwF KLEDING nl van Lang Dames Tassen AxtzFq