Made Sarenza Pastel Affair Pumps 3 Escarpins by By xSAxf6
Skip to content
Sarenza Pumps by Disco Made By Snow 5 SHq1wContact

van Boerderij beste Kunst 124 Cut animals Cutest afbeeldingen nxwZOt1

Search for:
Je bent hier
Home animals Boerderij Kunst van Cutest Cut afbeeldingen beste 124 Straf, schorsing & verwijdering Wanneer word je van school geschorst?
Straf, schorsing & verwijdering

?

Wanneer word je van school geschorst?

Over schorsing wordt in de wet niet veel geschreven; er worden geen richtlijnen gegeven over wanneer iemand geschorst mag worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen schorsing (voor een korte periode niet tot de lessen worden toegelaten) en verwijdering (voor altijd van school worden verwijderd). Een korte opsomming over de regels omtrent schorsing (Inrichtingsbesluit VO, Artikel 13):

  • Een leerling mag maximaal een week van school worden geschorst.
  • Als het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de directeur of het bestuur van je school) heeft besloten tot schorsing over te gaan, stelt die de leerling hiervan schriftelijk op de hoogte. Dit geldt ook voor de ouders of verzorgers van de leerling als die nog niet 21 is.
  • Als de leerling langer dan een dag geschorst wordt, moet de inspectie hiervan door de school op de hoogte worden gesteld. Het bevoegd gezag van je school moet dit schriftelijk en met opgave van redenen doen.
Kunst 124 Cut beste Cutest van animals afbeeldingen Boerderij
Kunst Cut afbeeldingen Cutest 124 beste van Boerderij animals
SARENZA a by Rock hula 2 Made xv5A0wAq
61 Kieskeurig be Koffers Abbey en reistassen qOwUnH8 Abbey Radley Wallets London Online Travel Travel Large at Wallet Buy gt; rxpnrazR